Thắp sáng cơ hội khởi nghiệp

Dành cho cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam

Vòng Sơ Loại

Các ý tưởng đăng ký dự thi rất đa dạng, phần lớn các ý tưởng phát triển dựa trên các sản phẩm, tri thức truyền thống của địa phương nơi các bạn sinh sống. Các ý tưởng gửi về cuộc thi không chỉ thể hiện khao khát làm giàu, vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số mà còn thể hiện mong muốn được góp sức bảo tồn, [...]

Các vòng tuyển chọn

Vòng Chung Kết

Một số dự án tốt nhất, có nhu cầu vốn cao đã được Ban giám khảo đưa ra định mức hỗ trợ cao nhất là 500 triệu đồng, đối với các dự án có nhu cầu vốn thấp, chất lượng đề xuất dự án chưa cao, Ban giám khảo cũng đưa ra các định mức khác nhau, định mức hỗ trợ thấp nhất cho một dự án là 150 triệu đồng [...]

Bản tin

Thông tin các dự án