Vùng trồng Cà gai leo của hợp tác xã
Cửa hàng trưng bày các sản phẩm
Dự án: Trà dược liệu Cà gai leo Pơ Nang
Mã số: 037

Đây là dự án được đề xuất bởi bạn Hồ Thị Viên, người con của dân tộc Ba Na sinh ra và lớn lên tại Làng Pơ Nang- xã Tú An – thị xã An Khê – tỉnh Gia Lai.
Vùng đất An Khê là xã có đông đồng bào Bahnar sinh sống, trong tổng số 4 làng của xã có tới 3 làng là làng đồng bào DTTS. Mặc dù đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tuy nhiên trong những năm qua, bà con nơi đây đã thực hiện khá tốt các chương trình giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nên bộ mặt của buôn làng đã có nhiều khởi sắc. Xã An Khê, đặc biệt là làng Pơ Nang là nơi có điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng rất phù hợp với cây cà gai leo.
Nhận thấy tiềm năng phát triển từ cây cà gai leo, được sự giúp đỡ của Hợp tác xã nông nghiệp Tú An 1, Hồ Thị Viên đã mang ý tưởng “Trà dược liệu Cà gai leo Pơ Nang” đến với Chương trình. Ý tưởng của bạn Viên hướng tới nhân rộng và hiện đại hóa mô hình cây Cà gai leo tại làng Pơ Nang nhằm tăng năng suất, tăng giá trị cho sản phẩm, hướng tới nâng cao đời sống cho đồng bào Bahnar trong vùng.
Để thực hiện được dự án của mình, Hồ Thị Viên đã phải đi vận động từng hộ dân cùng tham gia, Hợp tác xã nông nghiệp Tú An 1 đã đứng ra cho bà con mượn đất, mượn tiền để trồng cây Cà gai leo.
Dự án của bạn Hồ Thị Viên được các chuyên gia của Chương trình đánh giá cao tính hiệu quả và tính xã hội. Đây là một trong số các dự án đã được triển khai và thu được các kết quả tích cực ban đầu. Dự án đã có một số đối tác cơ bản giúp ổn định đầu ra cho sản phẩm. Ban giám khảo đã đưa ra mức hỗ trợ tối đa cho dự án của bạn Viên là 402,600,000 vnđ.