Cánh đồng trồng lúa tại huyện Vân Hồ
Các hạt gạo từ cánh đồng lúa của hợp tác xã
Dự án: Phát triển gạo đặc sản Tây Bắc thông qua mô hình nông nghiệp di sản
Mã số: 079
Đây là dự án của bạn Đinh Thị Huyền, người con của dân tộc Mường sinh ra tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Năm 2015, sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực phát triển sinh kế với đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc cùng các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, Đinh Thị Huyền quyết định khởi nghiệp ý tưởng kinh doanh nông sản cùng các nhóm nữ nông dân khu vực miền núi phía Bắc. Sau hơn 02 năm thử nghiệm nhiều mô hình, tìm hướng tiếp cận thị trường, đến năm 2017, Huyền thành lập công ty TNHH đầu tư và phát triển Tây Bắc.
Đinh Thị Huyền đến với Chương trình cùng dự án áp dụng mô hình Nông nghiệp di sản đang được tổ chức FAO phát động triển khai ở 26 nước trên thế giới nhằm hỗ trợ các cộng đồng lưu trữ các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường thông qua canh tác nông nghiệp dựa trên các di sản của cộng đồng kết hợp với du lịch.
Dự án của bạn Huyền hiện tại đang hướng đến sản phẩm gạo Tẻ Râu của đồng bào người Thái khu vực huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đối tác của Huyền là các Hợp tác xã tại khu vực huyện Văn Hồ sản xuất, sơ chế, đóng gói theo bao tiêu chuẩn đảm bảo tiêu chuẩn Viet Gap hoặc tiêu chuẩn USDA. Dự án của Huyền tập trung vào 02 khâu là khâu sản xuất và khâu bán hàng. Huyền hướng tới xây dựng một mô hình kinh doanh hợp tác chặt chẽ với đồng bào DTTS, tận dụng các yếu tố thế mạnh của họ để phát triển sinh kế bền vững bao gồm sự đa dạng và khác biệt trong văn hóa, cũng như đa dạng về sinh học và tri thức bản địa.
Dự án của Đinh Thị Huyền được Ban tổ chức đánh giá cao, đây là dự án mang tính kết nối, hỗ trợ đồng bào phát triển các sản phẩm hiện có tận dụng tri thức và văn hóa truyền thống để phát triển kinh tế bền vững. Ban Giám khảo đã đưa ra mức hỗ trợ tối đa cho dự án của Huyền là 381,000,000 vnđ.