Sản xuất

Marketing

Vận hành

 

Chứng nhận hữu cơ

 

Bộ nhận diện thương hiệu

 

Chiến lược kinh doanh

Các nhóm sản xuất theo hệ thống PGS được hình thành và đưa mô hình sản xuất lúa hữu cơ vào sản xuất.

150 hộ gia đình đã tham gia chuỗi cung ứng thóc Tẻ râu cho doanh nghiệp xã hội TABA. Doanh thu vụ xuân hè 2020 đạt 480 triệu đồng/vụ/15 tấn gạo Tẻ râu.

Sau khi có logo và bao bì riêng,  sản phẩm gạo Tẻ râu của doanh nghiệp xã hội TABA đã khẳng định được vị thế trên thị trường gạo.

Nhờ đó, khách hàng đã có thể dễ dàng phân biệt giữa sản phẩm gạo của TABA và các thương hiệu gạo khác.

Nhờ vào gói hỗ trợ của VCIC, TABA đã có được khung chiến lược kinh doanh phù hợp, đảm bảo tăng sự kết nối và gắn kết cộng đồng địa phương.

Ngoài ra, kế hoạch còn phù hợp với hiện trạng doanh nghiệp và mô hình Phát triển gạo đặc sản tại vùng du lịch Vân Hồ

Sản phẩm truyền thông

Các video và hình ảnh về doanh nghiệp xã hội TABA, vùng sản xuất gạo và các sản phẩm của TABA được thực hiện kĩ lưỡng đã mang đến cho khách hàng cái nhìn toàn cảnh về  TABA cũng như quy trình sản xuất gạo của doanh nghiệp. Từ đó, tăng sự tin tưởng của khách hàng đối với sản phẩm gạo TABA.