Giới thiệu về Cuộc thi
Cuộc thi tìm kiếm “Ý tưởng Chuỗi giá trị dành cho cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam” được phối hợp tổ chức bởi Ủy ban Dân tộc và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam với sự tài trợ từ Đại sứ quán Úc tại Việt Nam thông qua chương trình hợp tác đối tác giữa Úc và Ngân hàng Thế giới giai đoạn hai (ABP II). Cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo, đổi mới từ chính bản thân những cá nhân, phụ nữ, thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam để có thể thoát nghèo và làm giàu cho bản thân và cho cộng đồng. Cuộc thi hướng tới hỗ trợ và thực hiện các ý tưởng phát triển kinh tế – xã hội của người dân tộc thiểu số Việt Nam theo hướng phát huy, tận dụng thế mạnh từ các sản phẩm, văn hóa và tri thức truyền thống, phát triển thị trường và hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm. Kinh nghiệm và bài học từ quá trình hỗ trợ thực tế các ý tưởng dự án được lựa chọn từ cuộc thi là cơ sở căn cứ để Ủy ban Dân tộc cùng các đối tác như Ngân hàng Thế giới nghiên cứu, đề xuất các chính sách phù hợp hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội và khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh dành cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2021-2030.
Cuộc thi được tổ chức thành hai vòng như sau:
Vòng 1 – Lựa chọn ý tưởng: Các ý tưởng gửi về cuộc thi sẽ được sàng lọc để lựa chọn ra những ý tưởng phù hợp nhất.
Vòng 2 – Lựa chọn đề xuất dự án: Các ý tưởng được chọn từ vòng 1 sẽ được ban tổ chức và các chuyên gia tập huấn, hướng dẫn để có thể chuyển thể các ý tưởng thành dự án hoàn chỉnh. Sau đó, các dự án tốt nhất sẽ được lựa chọn để hỗ trợ một phần kinh phí triển khai thực hiện.