Giới thiệu dự án
11 dự án được Ban giám khảo lựa chọn nhận được hỗ trợ của Chương trình đến từ đồng bào các dân tộc thiểu số khác nhau, sinh sống tại các vùng miền khác nhau của Việt Nam. Trong số 11 dự án đa phần đều là các bạn thanh niên dân tộc thiểu số tuy nhiên cũng có một số người lớn tuổi hơn, điển hình như trường hợp của cô Kim Chi. Trong số các dự án được chọn, có nhiều chủ dự án là những người được đào tạo rất bài bản, cũng có những người chưa được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, có thể nhận thấy điểm chung của các dự án, tất cả đều là các dự án hướng đến phát triển cộng đồng. Một số dự án đưa ra dựa trên những nền tảng vốn có, cũng có một số các bạn đề xuất những dự án rất mới, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, và quyết tâm vượt khó vươn lên của các chủ dự án nói riêng và của cộng đồng các dân tộc thiểu số nói chung.
11 dự án được lựa chọn chưa thể tiêu biểu cho tất cả ý tưởng, hay những nỗ lực khởi nghiệp của đồng bào DTTS nhằm vượt lên những khó khăn về địa lý, về tri thức, về nguồn lực quyết tâm làm giàu cho bản thân và góp phần xây dựng quê hương, làng bản của mình. Tuy nhiên qua đây, có thể thấy đồng bào DTTS Việt Nam đều rất sáng tạo, đều có rất lớn tình cảm với quê hương, đất nước, với dân tộc, nguồn cội của mình. Và dù có nhận được hỗ trợ hay không, đồng bào DTTS Việt Nam vẫn đang không ngừng nỗ lực vươn lên từ chính mảnh đất quê hương, từ chính con người mình