Vòng chung kết

Để triển khai hiệu quả Vòng thứ hai của cuộc thi, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã lựa chọn Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị triển khai các hoạt động của Vòng thi thứ hai và quá trình hỗ trợ tài chính, kỹ thuật cho các dự án được chọn để nhận được hỗ trợ trực tiếp từ phía Ngân hàng Thế giới sau khi kết thúc vòng 2.
Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED) là đơn vị đăng ký trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), được thành lập từ năm 2014 với các hoạt động chủ yếu bao gồm: (1) xây dựng và triển khai các dự án phát triển; (2) cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuật trong các lĩnh vực: nước, môi trường, biến đổi khí hậu, phát triển nông thôn, phát triển sinh kế và nông nghiệp bền vững, phát triển và bảo vệ rừng, thương mại sinh học…
Vòng thứ hai của cuộc thi ý tưởng chuỗi giá trị được bắt đầu bằng chương trình tập huấn cho các ý tưởng đã được lựa chọn qua Vòng thứ nhất. Chủ nhân của 23 ý tưởng được lựa chọn qua Vòng thứ nhất được ban tổ chức mời về Hà Nội tham dự tập huấn về chuỗi giá trị và cách thức xây dựng dự án. Trong quá trình tập huấn, các ý tưởng đã nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia để có thể tự mình xây dựng các dự án phát triển, khởi sự kinh doanh dựa trên những ý tưởng đã được chọn.
Kết thúc khóa tập huấn, chủ nhân các ý tưởng đã có thời gian hơn 2 tháng để chuyển các ý tưởng của mình thành dự án hoàn chỉnh với sự giúp đỡ của các chuyên gia được phía CRED giới thiệu hoặc được chủ nhân các ý tưởng lựa chọn.
Hết thời hạn nhận các đề xuất dự án gửi về, Ban tổ chức và Ban giám khảo của cuộc thi đã tiến hành phân tích, nghiên cứu chi tiết từng đề xuất dự án để có thể lựa chọn những dự án tốt nhất, nhận được hỗ trợ, xác định các điểm mạnh, điểm hạn chế của từng dự án và mức hỗ trợ phù hợp cho mỗi dự án. Kết thúc quá trình rà soát và nghiên cứu, phân tích cụ thể từng dự án được gửi về, Ban giám khảo đã bước đầu xác định được 11 dự án nhận được hỗ trợ của chương trình với các mức hỗ trợ khác nhau.
11 dự án được Ban giám khảo lựa chọn nhận được hỗ trợ đã được mời về Hà Nội để thuyết trình chi tiết về dự án của mình trước Ban giám khảo. Thông qua đó, các chủ dự án được Ban giám khảo chỉ ra những hạn chế, góp ý cụ thể và Ban giám khảo thảo luận đưa ra phương án, định mức hỗ trợ cho từng dự án được chọn. Một số dự án tốt nhất, có nhu cầu vốn cao đã được Ban giám khảo đưa ra định mức hỗ trợ cao nhất là 500 triệu đồng, đối với các dự án có nhu cầu vốn thấp, chất lượng đề xuất dự án chưa cao, Ban giám khảo cũng đưa ra các định mức khác nhau, định mức hỗ trợ thấp nhất cho một dự án là 150 triệu đồng.
Sau khi nhận được công bố về định mức hỗ trợ từ Ban tổ chức, các dự án được chọn đã được tham dự tập huấn về lập hồ sơ và hướng dẫn giải ngân các khoản tài trợ, hỗ trợ từ chương trình.
CRED là đơn vị được Ngân hàng Thế giới lựa chọn để thực hiện giải ngân và hỗ trợ các dự án giải ngân các khoản hỗ trợ nhận được từ phía Ngân hàng Thế giới.
* Toàn bộ chi phí di chuyển, ăn nghỉ tại Hà Nội, tập huấn, thuê chuyên gia tư vấn, của các chủ dự án được Ban tổ chức hỗ trợ 100%.