Sau kết thúc thời gian đăng ký dự thi, Ban tổ chức đã nhận được 117 ý tưởng dự thi từ các bạn dân tộc thiểu số trên cả nước. Trong đó, có 60 bài do các bạn nữ đứng tên chiếm 51.3%. Các ý tưởng đăng ký dự thi rất đa dạng, phần lớn các ý tưởng phát triển dựa trên các sản phẩm, tri thức truyền thống của địa phương nơi các bạn sinh sống. điển hình như ý tưởng “Đào tạo nghề cho phụ nữ, thanh niên Mông gắn liền với thiết kế sử dụng thổ cẩm” hay ý tưởng “Trồng, thu mua, chế biến dược liệu tại huyện Võ Nhai”, ý tưởng “Cải thiện sinh kế cho phụ nữ thông qua phát triển chuỗi giá trị gạo đặc sản Mường Lò, Nghĩa Lộ, Yên Bái”…Các ý tưởng gửi về cuộc thi không chỉ thể hiện khao khát làm giàu, vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số mà còn thể hiện mong muốn được góp sức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tri thức truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Ngày 17 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 625/QĐ-UBDT về việc thành lập Ban Giám khảo cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng chuỗi giá trị dành cho cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ. 10 vị Ban giám khảo là những chuyên gia hàng đầu có nhiều năm kinh nghiệm trong khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nông nghiệp, và làm việc với đồng bào dân tộc thiểu số. Điển hình như Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội hàng Việt Nam chất lượng cao; ông Đỗ Đình Cương, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Nội, bà Đinh Ánh Tuyết, Giám đốc Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nông thôn, ông Đào Thế Anh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp…
Sau quá trình sàng lọc, Ban giám khảo đã lựa chọn được 23 ý tưởng để tiếp tục tham gia vào vòng 2 của cuộc thi và đã được công bố theo danh sách tại Quyết định số 786/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban Dân tộc. Đánh giá của Ban giám khảo dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, những dự án được chọn có thể không phải là những dự án hay nhất, tốt nhất hay có độ khả thi cao nhất, nhưng đó là những dự án phù hợp nhất với mục tiêu của cuộc thi. Cùng với những ý tưởng đã được lựa chọn, các bạn người dân tộc thiểu số sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ để chuyển những ý tưởng đó thành các dự án cụ thể có thể triển khai thực hiện được.